E.J. de Rijk
Artsenpraktijk integrale geneeskunde

Praktijk voor algemene geneeskunde, homeopathie en niet-toxische tumor therapie.

Welkom op deze website!

Integrale geneeskunde: Nederlands voor Integrative Medicine, een begrip afkomstig uit de VS, waarmee een geneeskundig systeem gedefinieerd wordt waarin arts en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts als coach), de patiënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze kan worden gemaakt uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.
Betrouwbare, effectieve en veilige methoden die hiertoe in deze praktijk worden aangeboden zijn homeopathie en  natuurgeneeskunde, waaronder ook orthomoleculaire voorschriften en fotonentherapie vallen.
Met deze methoden worden de lichaamseigen herstelmechanismen gestimuleerd en ondersteund.

Integrale visie

Kortom, een integrale aanpak van uw klachten en gezondheidsproblemen, toegesneden op uw persoonlijke toestand en omstandigheden. Daarbij hoort een algemeen medisch lichamelijk onderzoek, zo nodig laboratoriumonderzoek, de regulier medische diagnosestelling, eventueel inwinnen van relevante medische informatie bij de huisarts of medisch specialist,  naast het stellen van de homeopathische c.q. natuurgeneeskundige diagnose.

Dan wordt een behandelplan opgesteld waar adviezen en maatregelen op het gebied van voeding en leefstijl onlosmakelijk mee verbonden zijn,  zoals bij overgewicht, of een te hoog cholesterolgehalte.
Preventieve geneeskunde vormt zo een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Wachtkamer artsenpraktijk kampen
Wachtkamer artsenpraktijk kampen
Wachtkamer artsenpraktijk kampen
Wachtkamer artsenpraktijk kampen

Met welke klachten

U kunt hier terecht met een grote verscheidenheid van klachten, die soms alleen homeopathisch, soms alleen natuurgeneeskundig, maar meestal met een combinatie van deze twee behandeld worden, waarbij het doel is u als patiënt allereerst van uw klachten af te helpen, en uw gezondheid  uiteindelijk beter in balans te laten komen.

De patiënt en integrale geneeskunde.

In het kader van de verspreiding en versterking van de integrale geneeskunde, is het van belang voor u als patiënt dat er een organisatie is die uw stem kan vertegenwoordigen en voor u kan spreken met de gezondheidsinstanties. Hiervoor verwijs ik u graag naar www.platform-ig.nl en www.wijzernaargezondheid.nl.

AHK_logo_600px