Niet-toxische tumor therapie /
Moermantherapie: achtergronden

Cornelis Moerman, huisarts in Vlaardingen, ontdekte in de 30-er jaren een relatie tussen kanker en voedingsfouten. In de jaren erna ontwikkelde hij zijn dieet, gebaseerd op veel verse groenten en fruit, geen geraffineerde suiker, geen vlees, wel vette vis, zo min mogelijk bewerkte voeding: dus zonder toevoegingen van geur-, kleur- en smaakstoffen. Hij ontdekte dat in verse en vooral rauwe groenten veel stoffen zitten die belangrijk zijn voor het lichaam om zelf de kanker te bestrijden. Later is de aanwezigheid van deze kankerremmende stoffen bevestigd en zijn ze chemisch geïdentificeerd.
In de periode dat Moerman zijn dieet ontwikkelde, werd de Duitse onderzoeker Otto Warburg geëerd met de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het metabolisme van kankercellen: hij had ontdekt dat kankercellen zich van energie voorzien door vergisting waarvoor veel glucose (suiker) nodig is. Dit in tegenstelling tot gezonde cellen die verbranding als energie-opwekking gebruiken, waar ook vet voor gebruikt kan worden, zodat het glucose gehalte in het bloed lager kan zijn.
Het zgn Moerman-dieet draagt bij tot een stabiel laag glucosegehalte en zorgt zo voor een milieu waarin kankercellen zich niet thuis voelen.

Moerman
Moerman

Andere artsen die met voeding of natuurgeneeskundige methoden een behandeling voor kanker ontwikkelden waren o.a. Gerson, Budwig, Beard en Gonzalez.

Er zijn steeds meer artsen die tot het inzicht komen dat voeding een rol van betekenis speelt in de strijd tegen kanker. Een voorbeeld is de van oorsprong Franse psychiater die in de VS woonde en werkte, dr David Servan-Schreiber, die in zijn boek “Anti Kanker” zijn eigen ervaringen als kankerpatiënt optekende en verslag deed van zijn goede ervaringen en resultaten met vooral voedingsmaatregelen. Deze beval hij dan ook iedereen aan, en opvallend genoeg sluiten ze nauw aan bij de inzichten van Cornelis Moerman.

In Nederland was het in de 90-er jaren de internist Houtsmuller die in zijn boeken een wetenschappelijk fundament plaatste onder het dieet van Moerman.

Andere artsen die met voeding of natuurgeneeskundige methoden een behandeling voor kanker ontwikkelden waren o.a. Gerson, Budwig, Beard en Gonzalez.

Er zijn steeds meer artsen die tot het inzicht komen dat voeding een rol van betekenis speelt in de strijd tegen kanker. Een voorbeeld is de van oorsprong Franse psychiater die in de VS woonde en werkte, dr David Servan-Schreiber, die in zijn boek “Anti Kanker” zijn eigen ervaringen als kankerpatiënt optekende en verslag deed van zijn goede ervaringen en resultaten met vooral voedingsmaatregelen. Deze beval hij dan ook iedereen aan, en opvallend genoeg sluiten ze nauw aan bij de inzichten van Cornelis Moerman.

In Nederland was het in de 90-er jaren de internist Houtsmuller die in zijn boeken een wetenschappelijk fundament plaatste onder het dieet van Moerman.

Patiëntenvereniging

Veel informatie is ook te vinden bij de Moermanvereniging, een actieve vereniging die zich beijvert  voor het behoud en de voortzetting van het gedachtengoed van Cornelis Moerman.

Het tijdschrift “Uitzicht” wordt door haar uitgegeven. Hierin staan o.a. ervaringsverhalen van (ex) patiënten,achtergrondsartikelen over de behandeling en over specifieke voedingsstoffen. Er staan ook verantwoorde recepten in die passen bij de therapie.

Moerman


De vereniging organiseert kookcursussen, lezingen en andere activiteiten. Binnen de vereniging vinden patiënten herkenning en steun bij elkaar, en kunnen ervaringen en weetjes uitgewisseld worden. Voor meer informatie: www.mmv.nl

Binnen de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale geneeskunde – www.avig.nl) passen de artsen die lid zijn van de werkgroep NTTT de niet-toxische tumor therapie (Moermantherapie) toe.
In geregelde nascholingsbijeenkomsten scherpen we onze kennis en methode doorlopend aan. Daarbij trachten we ons zoveel mogelijk te baseren op de beschikbare wetenschappelijke gegevens en literatuur.

Moerman