Praktijkinformatie

Algemene gegevens:

drs E.J. de Rijk, arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie en niet-toxische tumor therapie.

AGB code arts:  84000005

AGB code praktijk: 84000008

BIG registratienummer: 99023623501

KvK inschrijfnummer: 08208937

BTW nummer: NL1124.51.111.B01

lid AVIG, registratienummer 740

AGB code arts:  84000005AGB code
praktijk: 84000008
BIG registratienummer: 99023623501
KvK inschrijfnummer: 08208937
BTW nummer: NL1124.51.111.B01
lid AVIG, registratienummer 740

Artsenpraktijk voor integrale geneeskunde

Elke dinsdag praktijk te Hoogeveen, de overige dagen in Kampen.
Voor afspraken kunt u op werkdagen tussen 9 uur en 12.30 en van
 13.30 tot 16 uur bellen met nummer 038-3332050.

Praktijk Kampen
De Opera 7, 8265 TB Kampen

 

Praktijk Hoogeveen
Gezondheidscentrum De Weide
De Zaaier 4, 7908 MA Hoogeveen

 

Kwaliteit

Dokter de Rijk werkt volgens de kwaliteitsregelingen die vastgesteld zijn door de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde AVIG. Het lidmaatschap van de AVIG stelt hoge eisen aan de bevordering van deskundigheid en praktijkvoering en is daarmee een waarborg voor goede kwaliteit van zorgverlening.

Beroepsvereniging

Dokter de Rijk is lid van de landelijke beroepsvereniging AVIG, Artsen vereniging voor Integrale Geneeskunde.

AVIG | Artsenpraktijk Homeopathie Kampen

Voor meer informatie over de AVIG: zie www.avig.nl

Klachtenregeling

Krachtens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is deze praktijk aangesloten (via het lidmaatschap van de AVIG) bij de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGCIG), waar u met uw klacht terecht kunt. Zie www.sgcig.nl

Praktijkinformatie