dokter de Rijk

Mijn naam is Erik-Jan de Rijk. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen, en deed daar artsexamen in 1988.
Daarna werkzaam geweest als jeugdarts, verzekeringsarts en Arbo-arts. In die tijd kwam ik in contact  met mensen die goede ervaringen hadden opgedaan met homeopathische behandelingen. Nieuwsgierig geraakt, ben ik de artsenopleiding voor homeopathie gaan volgen en sinds 1995 werk ik in mijn eigen praktijk als arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in de homeopathie.
Later kwam daar de natuurgeneeskunde / niet-toxische tumor therapie (Moerman therapie) bij.

De integrale visie op gezondheid en ziekte in beide richtingen spraken mij bijzonder aan. Bovendien troffen mij in de homeopathie de grondslagen, de filosofie, de Similiaregel als natuurwet, als een consistent geheel. Een geneeskundig model dat zijn waarde bewezen heeft in ruim 200 jaar en waarmee artsen van over de hele wereld hun patiënten behandelen.
Werken met en volgens deze natuurwet, en via het toedienen van een homeopathisch middel, met deze zeer kleine prikkel het hele menselijk systeem gestimuleerd zien worden in zijn zelfherstellend vermogen, ervaar ik steeds als uiterst waardevol en bevredigend.

E.J. de Rijk

AVIG | Artsenpraktijk Homeopathie KampenIk ben lid van de AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Mijn lidmaatschap van deze beroepsvereniging houdt onder andere een zekere kwaliteitsgarantie in. Dit betreft o.a. nascholingseisen, uitrusting van de praktijk,  klachtenregeling,  gedragscode en nastreven van samenwerking tussen de complementaire en conventionele geneeskunde.

Continue scholing o.a. in de reguliere geneeskunde volg ik al jaren via het Nederlands Huisartsen Genootschap. Vakspecifieke scholing in natuurgeneeskunde en homeopathie via verschillende seminars in Nederland, en in het buitenland: in 2015 bezocht ik Agra, India, waar ik bij Dr Pareek in zijn Homoeopathic Centre een 6 daags seminar volgde.

Logo