Voorbereiding op een eerste consult

Het eerste consult heeft tot doel een goed en zo volledig mogelijk inzicht in uw gezondheidstoestand te krijgen en de behandelingsmogelijkheden met u te bespreken. Na het afnemen van een anamnese, lichamelijk onderzoek, een diagnosestelling, eventueel het vragen om aanvullende relevante medische informatie bij uw huisarts, wordt er vervolgens een startgemaakt met de behandeling.

Voorafgaand aan het eerste consult wordt u verzocht een vragenlijstin te vullen waarbij onderstaande punten aan de orde zullen komen. Dit geeft u de gelegenheid rustig over de vragen na te denken; het stroomlijnt ook het proces van het eerste consult.

E.J. de Rijk

Welke vragen kunt u verwachten?

avig6-405546784
  • Beschrijf uw klachten zo nauwkeurig mogelijk. Bijvoorbeeld: wanneer zijn ze begonnen? Was er een oorzaak? Wat voelt u precies? Wanneer heeft u last? Zijn er invloeden,
 factoren of omstandigheden die uw klachten doen verergeren of verminderen?
  • Maak een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger heeft
 gehad. Eerdere behandelingen met medicijnen of in de vorm van operaties geven belangrijke aanvullende informatie.
 Bij kinderen: neem de vaccinatiekaart mee!
  • Hoe is het gesteld met de slaap, de ontlasting, urinelozing, reacties
  op warmte of kou, transpireren.
  • Hoe is uw eetpatroon? Heeft u een uitgesproken voorkeur of
 afkeer van bepaalde voedingsmiddelen? Krijgt u klachten door
 voedingsmiddelen?
  • Uw karakter en met name uw gevoeligheden zijn belangrijk. Waar reageert u sterk op? Welke situatie of welk gedrag van
 mensen roept sterke reacties bij u op? Kunt u verdriet, boosheid en angst voelen en uiten?

Het succes van de behandeling hangt af van de gezamenlijke inspanning van arts en patiënt!

De aandacht gaat uit naar uw totale functioneren, inclusief het geestelijke aspect, en niet zozeer naar de afzonderlijke organen. Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens hebt. Dit soort gegevens zijn juist belangrijk voor de keuze van de behandeling. Aarzel dus niet om daarover te vertellen.

Neem vooral ook alle medicijnen mee die u gebruikt, of vraag uw apotheek om een uitdraai van uw medicatiegegevens. En bij de eerste keer: neem een legitimatiebewijs mee: dit is wettelijk verplicht.

Logo